Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Webhely

A www.szarvashaz.hu weboldal Czibula György egyéni vállakozó (továbbikaban: tulajdonos) tulajdonát képezi. Székhelye: 8597. Döbrönte, Fő u. 31.


A www.szarvashaz.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a tulajdonos jogosult. A www.szarvashaz.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a www.szarvashaz.hu weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. A www.szarvashaz.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.


A tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. A tulajdonos az Ön, a Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a tulajdonost, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa.


A Webhelyen működő Hírlevélre történő feliratkozással, illetve az ott található adartvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.


Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.


Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a Webhelyen megadott személyes adatait a tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a tulajdonostól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje.


A tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).


Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén ez külön nem került meghatározásra, akkor a tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel azokat: a Szarvasház Turistaház és Oktatóközpont hírlevelére való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a tulajdonossal üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.


Az információk biztonsága és védelme érdekében a tulajdonos minden tőle elvártható és rá nézve kötelező intézkedést megtesz. A hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza, megelőzi a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megakadályozza.


Tartalom felhasználása


A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, grafikai elem, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.


Hírlevél


A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat a tulajdonos bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé. A megadott adatokat kizárólag a regisztráció során megadott mértékben, a következő célokra használja fel: tájékoztatás e-mailben a www.szarvashaz.hu weboldalon megjelent programokról, hírekről, írásokról, valamint a www.szarvashaz.hu oldal működését segítő statisztikai kimutatások készítése.

Jelen feliratkozással Ön kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a tulajdonostól elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak. A tulajdonos a feliratkozó személy kérésére bármikor felvilágosítást ad adatai kezeléséről, valamint a kérésnek megfelelően kiegészíti, módosítja, törli az adatokat.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján, 2108226/2014/N. ikt. sz. határozatával, valamint az azt kiegészítő NAIH/2015/4187/2/N ikt. sz. tájékoztatásával az alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette Czibula György egyéni válllakozót, a következő adatkezelés megjelölésével: „hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, a tulajdonos által üzemeltetett turistaház és természetvédelmi oktatóközpont szálláslehetőségeiről, természetismereti túráiról, képzéseiről, hagyományőrző foglalkozásairól és erdei iskola ajánlatairól szóló hírlevél adatbázis létrehozása.".


 Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79973/2014.